Home

Home

In januari 2019 besloot ik de PABO te gaan volgen om te kunnen gaan werken als kleuterleerkracht. Deze door werd sneller werkelijkheid dan ik toen had kunnen verwachten. Ik hoop komend jaar al af te studeren en heb inmiddels een enorm leuke baan voor een kleutergroep in Almere. Als kers op de taart mag ik ook nog invulling geven aan de plusklas voor de groepen 2 en 3 op onze school.

Deze site wil ik gebruiken om anderen net zo enthousiast te maken als ik zelf ben op het gebied van kleuteronderwijs en de zorg voor hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast hoop ik studenten aan de PABO en collega’s ze inspireren met mijn lesplannen en de verslagen die ik schreef voor de opleiding.